Výměna zimních a letních pneu

Sezónní požadavky na výměnu zimních a letních pneumatik, včetně termínů, dopravního značení a možných sankcí za porušení.

Rozdíly

Přezutí letních pneumatik na zimní je důležité obzvlášť z bezpečnostního hlediska. Zimní a letní pneumatiky se totiž liší ve svých vlastnostech a ve složení, což má vliv na stabilitu a brzdnou dráhu auta.

Zimní pneumatiky tak mají například rozdílný vzorek. Ten je přesně navrhnutý tak, aby sloužil k zimním podmínkám a splnil svůj účel – stabilita vozu, optimální brzdná dráha a správný odvod sněhu/vody. Na horké rozpálené letní vozovce tedy využijete úplně jiného vzorku pneumatik. Také používaná směs, ze které se skládají zimní pneumatiky, způsobuje to, že pneumatiky při nízkých teplotách netvrdnou – na rozdíl od těch letních.

Požadavky, termíny a dopravní značení

Dle zákona je povinností mít přezutý automobil na zimních pneumatikách v období mezi 1. listopadem a 31. březnem. Zákon ale ukládá také povinnost mít zimní pneumatiky v momentě, kdy se na vozovce objeví souvislá vrstva sněhu, led, či námraza. Nebo pokud lze tyto situace předpokládat, vzhledem k povětrnostním podmínkám. To umožňuje řidičům nemít zimní pneumatiky přesně v daném období, nepředpokládají-li, že budou cestovat někam, kde tyto podmínky budou. Toto však neplatí na cestách, kde se vyskytuje níže zobrazená dopravní značka „zimní výbava“. Tato značka naopak ukládá povinnost řidiče mít přezuto na zimní pneumatiky i za předpokladu, že zde nejsou výše uvedené podmínky, jako je sníh, led, či námraza.

Zákon záměrně stanovuje jakousi „možnost volby“. V zimě, pokud nemáte přezuto na zimní pneumatiky, tak ani vyjíždět nemusíte. Jelikož je jaksi jasné, že můžeme předpokládat povětrnostní podmínky, které nám udělují povinnost mít přezuto. Avšak je zde prostor proto, abychom nemuseli přesně dodržet stanovený termín vyhlášky. A to z toho důvodu, že by bylo nelogické pokutovat řidiče ke konci termínu, kteří při 20°C jezdí už na letních kolech.

Zákon dále neumožňuje mít přezutí pouze na jedné nápravě. Je jasně stanoveno, že vozidla s maximální hmotností 3500 Kg, musí mít přezutí na všech kolech. Vyjímkou jsou vozidla nad 3500 Kg, kterým zákon ukládá mít přezutí pouze na všech kolech hnacích náprav, s trvalým přenosem hnací síly.

V zimě se také mění stanovená hloubka dezénu na pneumatice – viz. odstavec „Správný servis pro vaše pneumatiky“, bod č.1 . Povinné přezutí platí pouze pro osobní vozidla kategorie N a M.

Veškeré detailní informace najdete v článku Ministerstva dopravy, který zde vysvětluje zákon č. 3612000 Sb., o silničním provozu – novelizován předpisem 1332011 Sb.

Základní legislativní požadavky týkající se bezpečnosti provozu vozidel

Základní legislativní požadavky týkající se bezpečnosti provozu vozidel upravuje Zákon o podmínkách provozu vozidel  – Zákon č. 562001 Sb., který si v jeho úplném znění můžete přečíst zde.

Hned v § 1 se dozvíme „Předmět úpravy“. Tento zákon tedy upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, podle předpisů Evropské Unie. Jeho poslední aktualizace byla provedena ke dni 01.07. 2017.

Zákon se zabývá registrací vozidel, technickými požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel. Dále schvalováním technické způsobilosti. Také právem a povinnostmi osob, které vyrábějí a dovážejí, či jinak uvádějí vozidla na trh. Dále právem a povinnostmi vlastníků a provozovatelů vozidel a právem a povinnostmi stanice technické kontroly a stanice měření emisí a kontroly technického stavu vozidel v provozu. Tento zákon upravuje výkon státní správy a státního dozoru v oblasti provozu vozidel a jejich podmínek na pozemních komunikacích. Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla.

Leave a Reply